KBT

Hur kan jag agera annorlunda?

Vill du hitta ett mer fungerande sätt att ta dig an livets olika områden? Eller har du någon vision du vill förverkliga, men vet inte hur du ska gå tillväga? Det kan handla om ditt arbete, din parrelation eller någon specifik situation eller händelse. Då kan vi genom KBT och vägledande samtal utforska dina tankar, känslor och beteenden och hitta användbara verktyg som hjälper dig att fungera på ett mer tillfredsställande sätt eller nå de mål du har i sikte. Läs mer om KBT här.