Handledning

Att gå i handledning är som en livförsäkring. Du investerar i dig själv så att du har mer att ge. Du undviker att bli utbränd. Kanske är du ny i ditt yrke, kanske har du arbetat länge. Kanske har du känt hur viktigt det är att få lasta av dig, så att du kan vara så fri som möjligt i mötet med dina klienter/kursdeltagare/medarbetare.

I handledning kan du gå som arbetar med människor, i vården, inom omsorgen eller HR, som terapeut, coach, yogalärare, chef eller liknande.

Fördjupad handledning

Ibland aktiveras gamla mönster och jobbiga tankar och känslor kan göra sig påminda i mötet med våra klienter. För tillfället kanske du inte går i någon egen terapi, men vill ändå arbeta lite djupare med det som aktiverats. Då kan du behöva det som jag kallar fördjupad handledning, där fokus ligger mer på dig än på klienten. Du är van att arbeta processinriktat och vet hur du kan möta dig själv när du väl fått lite hjälp på vägen.

Välkommen!