Handledning

Stöd i ditt klientarbete

Att gå i handledning är ren självomsorg, ett stöd för dig när du stöttar andra. Det är också ett sätt att säkerställa professionaliteten i ditt terapeutyrke. Tillsammans utforskar vi ditt arbete och hittar vägar mot att du blir ditt bästa jag i mötet med dina klienter. Du kan komma i enskild handledning eller vara en grupp som vill träffas tillsammans och ta del av varandras erfarenheter.