Samtalsterapi

Att gå i terapi är som att ta en privatkurs i personlig utveckling. Du får möjlighet att på djupet utforska dig själv, dina tankar, dina känslor, vad som fungerar i livet och vad som känns svårt. När du går till en terapeut är det något annat än när du pratar med dina vänner eller din familj. I det här rummet är det Du som är viktigast. Det är Din tid. Du blir bemött utan värderingar eller bedömningar, utan råd. Du får möjlighet att se mönster i ditt liv och kanske få en förståelse för varför det blev som det blev. Med större självkännedom är det lättare att gå vidare i livet. Terapi kan pågå allt från 10 gånger till 1 år eller mer.

Samtalsterapin kan sägas gå igenom några olika faser. Även om personlig utveckling aldrig går spikrakt. Det är snarare en cirkulär process där du tar med dig insikter och erfarenheter in i nästa varv av utmaningar. De olika faserna är Identifiera, Acceptera, Integrera och Transformera.

Identifiera
Vi börjar med att identifiera dina tankar, känslor och beteenden. Du får berätta din historia (kanske för första gången, eller igen utifrån ett annat perspektiv). Vi tittar på mönster och roller som skapats genom livet. Vi utforskar din längtan och dina behov.

Acceptera
Att acceptera betyder inte att gilla läget, eller att resignera. Det betyder att möta livet som det faktiskt ser ut så att du kan börja där du är och inte där du önskar att du vore. Du får titta på dig själv med medkänsla, värme och omsorg och lära dig bli din egen bästa vän.

Integrera
När du accepterat dig själv och alla dina delar börjar vi utforska hur du kan använda dig av de resurser som du har. Hur kan du börja tillgodose dina behov? Hur kan du ge dig själv det du, innerst inne, vill ha?

Transformera
När du kärleksfullt kan möta dig själv i din sårbarhet och styrka, längtan och behov börjar livet transformeras. Du får mer och mer styrning på ditt inre och yttre liv, utifrån dig själv.

Välkommen!