Psykosyntes

Psykosyntesen utvecklades av Roberto Assagioli i början av 1900-talet. Han levde i Italien och var elev till Freud. Som ung student skrev han sin doktorsavhandling om psykoanalys och skulle fortsätta sin bana inom det området, men började ifrågasätta många av Freuds idéer om psyket. Han tyckte att psykoanalysen var för begränsad i sin syn på människan. Förutom att studera drifterna ville han även innefatta mänskliga uttryck som kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet. I stället för att fokusera på människan som patologisk (sjuk) ville han inrikta sig mer på det som är friskt. Utifrån de resor han gjorde i Asien började han även integrera österländsk filosofi i den västerländska psykologin.

Psykosyntesen är en transpersonell, integrativ terapiform som innehåller tekniker och metoder från den psykodynamiska terapin såväl som den tredje vågens KBT såsom ACT, Schematerapi och Relationell terapi. Hela människan beaktas; tanke, känsla, kropp och själ. Den är kreativ i sin form och i klientarbetet används förutom samtal även guidade visualiseringar, mindfullnessövningar, fri teckning och gestaltning.

Här kan du läsa mer om Psykosyntesen.