KBT

KBT är en evidensbaserad terapiform som är metodisk och strukturerad. Den utvecklades som en behandling främst för psykiatriska tillstånd som ångest, depression och fobier. Men kan med framgång användas för att förändra tanke- och beteendemönster som hindrar oss från att leva de liv vi önskar. Vi arbetar målinriktat och efter en agenda, med hemuppgifter mellan sessionerna.

Här kan du läsa mer om KBT.