Expansionspaketet

Är det dags att kliva utanför din ”comfort zone”?

Om du känner att längtan efter något är större än rädslan är det dags att ta nästa steg. I det här paketet fokuserar vi på att våga göra nytt, att utmana dig själv, att expandera så att du kan använda dig av mer av din kapacitet. Det kan gälla både inre (känslor, tankar, strategier) och yttre (relationer, arbete) arenor. Vi ringar in dina områden och du får träna mellan sessionerna. När vi är klara kommer du ha tillgång till mer av dig själv, du kommer att våga göra mer av det du drömmer om.

Vi ses 3, 5 eller 10 ggr.
Du kan också kombinera den här processen med Inspirationspaketet och Transformationspaketet.

Varmt välkommen att höra av dig!