Coaching

Coaching är för dig som behöver en extra skjuts i livet. För dig som vill få igång det där projektet som står och stampar eller som vill få hjälp med att strukturera upp livets olika delar. Du känner att du har orken och viljan, men vet inte riktigt hur du ska komma loss. Coaching kan pågå allt mellan 3-10 ggr. Ibland mer för att följa upp en pågående process.

I coachingen arbetar vi målinriktat och strukturerat för att du ska uppnå dina mål och visioner. Här är några av de ämnen vi kan arbeta med:

  • Göra förändringar både privat och i ditt arbetsliv
  • Finna balans i det rullande livshjulet
  • Stärka din självkänsla
  • Ta fram styrkor och undanträngd kreativitet
  • Bli medveten om syfte och mål i livet
  • Stärka ditt självförtroende så att du kan förverkliga dina drömmar
  • Få hjälp med att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer
  • Och mycket mer…

Vi arbetar utifrån följande modell:

1. Var befinner du dig just nu?
Här utforskar vi hur din nuvarande situation ser ut. Vi gör en nulägesanalys och tittar på tankar, känslor och beteenden för att få en äkta självbild och en sann utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

2. Vart är du på väg?
Vilket är ditt nästa steg? Vad är det du vill uppnå? Här utforskar vi både möjliga och omöjliga mål. Vad är sann vilja och vad är falska förhoppningar. Du får hjälp med att få kontakt med vad du innerst inne vill och vad som är möjligt utifrån rådande omständigheter.

3. Vad är det som hindrar dig?
Vad ligger i vägen för att du ska nå ditt mål? Här synliggör vi det som stoppar och hindrar i form av yttre hinder men också inre röster som försöker hålla kvar dig i gamla mönster och vanor. Vi ser vilka hinder som är reella och vilka som är falska.

4. Vad behöver du utveckla?
Hur kan du ta dig förbi eller igenom hindren? Vi utforskar och tar fram dina inneboende resurser och potential. Den vilja och kraft du behöver för att ta dig dit du önskar.

5. Vad behöver hända?
Utifrån det vi kommit fram till från ovanstående frågeställningar sätter vi upp en konkret plan. Vad behöver ske? Hur kan du göra det? När? Tillsammans kommer vi fram till vad du behöver göra för att nå ditt mål. Du får hemuppgifter som vi följer upp och vi ger oss inte förrän du känner dig nöjd.

Välkommen!