Arbetsmetoder

Under åren har jag samlat på mig flera olika tekniker, metoder och förhållningssätt. Jag har utbildat mig inom Psykosyntes, KBT, ACT (Acceptance & Commitment Therapy), MI (Motiverande samtal), Schematerapi och Bodysense (kroppsterapi). Och har också lång erfarenhet av Mindfulness och 12-stegsprogrammet (medberoende).

Jag har gått flertalet workshops och kurser för min egen utveckling, då jag tror på att det jag själv tagit till mig har jag också lättare att förmedla till andra. Jag ser till att hålla mig uppdaterad inom psykologi/personlig utveckling/psykisk hälsa och vet att i det här yrket finns det hela tiden något nytt att lära.

I mitt arbete hämtar jag kunskap, erfarenheter och metoder från alla mina utbildningar och skräddarsyr dem för dina behov.