Välkommen på samtal!

  • Vägledande samtal
  • Reflekterande samtal
  • Coachande samtal
  • Terapeutiska samtal

Samtal kan se olika ut.

Du kanske behöver bearbeta något från ditt förflutna, eller få hjälp med att strukturera dina tankar. Du kanske vill få bättre kontakt med dina känslor, eller ta reda på vad du egentligen behöver och längtar efter. Kanske vill du hitta nya konstruktiva sätt att agera på i ditt liv.
Det kan också vara så att du behöver lite av alla de här sakerna.

Ibland ses vi en gång i veckan, ibland mer sällan. Kanske träffas vi några få gånger, eller så behövs en längre process.

Oavsett motiv så är du välkommen på ett första samtal där vi tar reda på vad du behöver och vad som passar dig bäst.

I mitt arbete utgår jag ifrån mina två basutbildningar (Steg 1) i Psykosyntes och KBT. Men använder också verktyg och metoder från vidareutbildningar inom ACT, Schematerapi (modul A-C) och MI (Motiverande samtal).

På de olika flikarna kan du läsa mer om hur jag arbetar.

Varmt välkommen att höra av dig!